Category: ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่3 หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่7และซ่อมแซมถนนหมู่ที่4 หมู่ที่8ในตำบลจรเข้ใหญ่

สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 ในพื้นที่ตำบลจรเข้ใหญ่