จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 259
1 0

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านศาลาท่าทราย หมู่ที่ 8
ประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสาวสำรวย อ่อนดีสวัสดิ์ ถึงเชื่อมต่อถนนคันกั้นน้ำชลประทาน หมู่ 9
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 446625165-member.jpg

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำชลประทาน ตำบลจรเข้ใหญ่ ช่วงที่ 1 บ้านศาลาท่าทราย หมู่ที่ 8 ถึงบ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ที่ 1
ช่วงที่ 2 บ้านทับน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้ใหญ่
ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 446625165-member.jpg

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากบ้านนายอาด ทับพันธ์ ถึงบ้านนายทิน บุญมี
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %