จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 129
0 0

25(1) ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่

25(1) ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ (ล่าสุด)

27(3)สาระน่ารู้ ม.ค.-มี.ค.62

27(3)สาระน่ารู้ เม.ย.-มิ.ย.62

27(3)สาระน่ารู้ ก.ค.-ก.ย 62

27(3)สาระน่ารู้ ต.ค.-ธ.ค.62

11.2 ศูนย์บริการร่วม

11.6โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงผู้บริหารท้อง

21.1ประกาศ ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงภารกิจ

1.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562

2.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562

3.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2562

4.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่2/2562

5.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3/2562

6.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1

7.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 2

8.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 3

9.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 5/2562

10.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ที่ยังไม่ได้อ่าน