เดือน: เมษายน 2021

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) หมู่ที่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน เริ่มจากบ่อกุ้งนายอาทร ทองธรรมชาติ ถึงบริเวณบ้านนายจำลอง ตุ้มแจ่ม หมู่ที่ 1 8/4/2564