ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ( อบต.จรเข้ใหญ่ )

ตำบลจรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

โทร.0-3545-6250 โทรสาร 0-3545-6277

https://www.jorakheyai.go.th

E-Mail : jarakeyai@hotmail.co.th

E-Mail : admin@jorakheyai.go.th

QR Code

QR CODE Website https://www.jorakheyai.go.th

QR CODE ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่

QR CODE ข่าวประกวดราคา งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่