นายบรรพจน์ นุชอนงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกิตติ ศุภฤกษ์นำชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

น.ส.กัญญา สวัสดิ์ศรี
คนงานทั่วไป