เรียนผู้ปกครองปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับ 2 ขวบ และ 3 ขวบ ทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดง ต้องเฝ้าระวังสูงสุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้ใหญ่จึงขอเลื่อนการปฐมนิเทศ วันที่ 3 พ.ค. 2564 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ