ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต – คอรัปชั่น อบต.จรเข้ใหญ่

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลทุจริต คอร์รัปชั่น

ประพฤติมิชอบในการให้บริการประชาชนของพนักงานส่วนตำบล

ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

” ทุกข์ของท่าน คือปัญหาของเร า”

หากพบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางดังนี้

1.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โทร 035-456-250

2.ทางเว็บไซค์ รับเรื่องร้องทุกข์ – องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ (jorakheyai.go.th)

3 ทาง Facebook https://www.facebook.com/jarakeyai

  1. โทรศัพย์สายตรง 081-174-3768,022-430-843,022-419-000ต่อ1206