หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) หมู่ที่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน เริ่มจากบ่อกุ้งนายอาทร ทองธรรมชาติ ถึงบริเวณบ้านนายจำลอง ตุ้มแจ่ม หมู่ที่ 1 8/4/2564

ประกาศ, แบบ บก.1 และร่างขอบเขตของงาน โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก เชื่อมถนนคันกั้นน้ำชลประทาน ถึงบ้านนายถนอม แจ่มกระจ่าง หมู่ที่ 4 บ้านทับน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2021

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่” 11-13/12/63