ติดต่อสอบถาม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ ( อบต.จรเข้ใหญ่ )

 
 

ตำบลจรเข้ใหญ่  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  72150

 
 

โทร.0-3545-6250 โทรสาร 0-3545-6277

 
 

http://www.jorakheyai.go.th    

E-Mail : jarakeyai@hotmail.co.th

 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชม ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐    

web metrics

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 0-3545-6250 โทรสาร 0-3545-6277

www.jorakheyai.go.th   E-Mail : jarakeyai@hotmail.co.th