นายสุเทพ ทองธรรมชาติ

นายก อบต.จรเข้ใหญ่

คำแถลงนโยบายของ

นายยกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลจรเข้ใหญ่  คลิ้ก

   
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
   

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชม ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐    

web metrics

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 0-3545-6250 โทรสาร 0-3545-6277

www.jorakheyai.go.th   E-Mail : jarakeyai@hotmail.co.th